Te Whata Tau o Putauaki

Kōrero Mai!

Tell us about something you like about Te Ohinga!

Comments

Comment by Kararaina on 25 August 2014 4:08 PM:

Ka mau te wehi Te Ohinga

Comment by Whaea Ripeka on 25 August 2014 4:17 PM:

Kei runga noa atu koutou tamariki mā. Whuuuu!!!

Comment by tane on 25 August 2014 6:26 PM:

ka mihi atu kia kautau he aroha to koutau mahi ki te kura o te whata tau o putauaki ka pai to koutau whakahua katoa me to mahi manawa hoskin ka pai

Comment by shwiniata on 10 September 2014 8:19 PM:

Ka wani keee te 0hinga

Comment by PUMI BLACK on 13 September 2014 8:31 PM:

KA PAI TE OHINGA KA PAI TOO MAHI MANAWA HOSKIN HE RAWE TOO MAHI I ROTO I TE OHINGA KA MAU TE WEHI

Submit a Comment

Note that comments may need to be approved by the comment area creator before they will be displayed.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.