Te Whata Tau o Putauaki

Kōrero Mai!

Tell us about something you like about Te Ohinga!

Comments

Comment by Kararaina on 25 August 2014 4:08 PM:

Ka mau te wehi Te Ohinga

Comment by Whaea Ripeka on 25 August 2014 4:17 PM:

Kei runga noa atu koutou tamariki mā. Whuuuu!!!

Comment by tane on 25 August 2014 6:26 PM:

ka mihi atu kia kautau he aroha to koutau mahi ki te kura o te whata tau o putauaki ka pai to koutau whakahua katoa me to mahi manawa hoskin ka pai

Comment by shwiniata on 10 September 2014 8:19 PM:

Ka wani keee te 0hinga

Comment by PUMI BLACK on 13 September 2014 8:31 PM:

KA PAI TE OHINGA KA PAI TOO MAHI MANAWA HOSKIN HE RAWE TOO MAHI I ROTO I TE OHINGA KA MAU TE WEHI

Submit a Comment

Note that comments may need to be approved by the comment area creator before they will be displayed.