Te Whata Tau o Putauaki

Kiwaha o te

Wiki

 

   "Ka mahi rā te ringa huti punga!"

  "Kua tutuki koe i ngā mahi rangahau"