Te Whata Tau o Putauaki

Pukapuka o te Wiki
I Roto i te Ngahere

Naa Yvonne Morrison rāua ko Jenny Cooper

Nā Kāterina Te Heikōkō Mataira te kōrero Māori

I roto i te ngahere kimi marumaru ana ko uwha kiwi pākā me tana pīpī kotahi....