Te Whata Tau o Putauaki

Korero mai whanau mā!

Whanau please make a comment about our mahi. Kia mohio mai ngā tamariki kei te titiro mai koutou ki runga te ipurangi

Comments

Comment by Whaea Warati on 25 August 2014 4:14 PM:

Tau kē o koutou whakaahua ki runga i a Koro Putauaki! He tino whakahirahira tōu kutou mahi kei kō!!!

Submit a Comment

Note that comments may need to be approved by the comment area creator before they will be displayed.