Te Whata Tau o Putauaki

Korero mai whanau mā!

Whanau please make a comment about our mahi. Kia mohio mai ngā tamariki kei te titiro mai koutou ki runga te ipurangi

Comments

Comment by Whaea Warati on 25 August 2014 4:14 PM:

Tau kē o koutou whakaahua ki runga i a Koro Putauaki! He tino whakahirahira tōu kutou mahi kei kō!!!

Submit a Comment

Note that comments may need to be approved by the comment area creator before they will be displayed.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.